Եթե վճռաբեկ դատարանը օրենքի որոշ հոդվածների վերաբերյալ տվել է մեկնաբանություն, ապա այն պարտադիր է ստորադաս դատարանների համար: