Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ

www.president.am
Հասցե` Երեւան, Բաղրամյան պողոտա, 26, Հեռ.` 52-53-92, 52-23-64

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողով

www.parliament.am
Հասցե` Երեւան, Բաղրամյան պողոտա, 19, Հեռ.` 52-69-95

 

ՀՀ Կառավարություն

www.gov.am
Հասցե` Երեւան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն, 1, Հեռ.` 52-52-74, Ֆաքս` 52-25-33

 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարան

www.concourt.am
Հասցե` Երեւան, Բաղրամյան պողոտա, 10, Հեռ.` 58-81-71

 

ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

www.advocates.am
Հասցե` Երեւան, 0010 Զաքիյան 3, Հեռ.` 54-71-28, 56-45-24

 

Հայաստանի Դատական Համակարգ

www.court.am
Հասցե` Երեւան, Վազգեն Սարգսյան 5, Հեռ.` 51-17-80, 51-17-79

 

Մտավոր սեփականության գործակալություն

www.aipa.am
Հասցե` Երևան, 0010, Գլխավոր պողոտա, Կառավարական տուն 3, Հեռ.`52-06-73

 

ՀՀ Մարդու Իրավունքների Պաշտպան

www.ombuds.am
Հասցե` Երևան, Պուշկինի 56ա, Հեռ.` 53-76-51, Ֆաքս` 53-88-42

 

Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարան

www.echr.coe.int
Հեռ.`+33 (0)3 88 41 20 18, Ֆաքս`+33 (0)3 88 41 27 30

 

ՀՀ Արդարադատության Նախարարություն

www.justice.am
Հասցե` Երևան, Հալաբյան փող., 41ա, Հեռ.`38-03-89

 

Երեւանի Քաղաքապետարան

www.yerevan.am
Հասցե` Երևան, 0015, Արգիշտիի փող. 1, Հեռ.` 51-41-87

 

Անշարժ Գույքի Կադաստրի Պետական Կոմիտե

www.cadastre.am
Հասցե` Երևան 375023, Արշակունյաց պողոտա 7, Հեռ.` 58-78-28

 

ՀՀ Տնտեսական Մրցակցության Պաշտպանության Պետական Հանձնաժողով

www.competition.am
Հասցե` Երևան, 0010, Մհեր Մկրտչյան 5 բ, Հեռ.` 54-39-86, Ֆաքս` 54-39-85

 

ՀՀ Կենտրոնական բանկ

www.cba.am
Հասցե` Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 6, Հեռ.` 58-38-41, Ֆաքս` 52-38-52