№ 1 փաստաբանական գրասենյակի նախագահ՝ փաստաբան Կարեն Աղաջանյանի հարցազրույցը փաստաբանության մասին